Partners

De Fagenbank is op zoek naar allerlei partners om onderzoek naar bacteriofaag therapie mogelijk te maken. We zoeken naar:

  • medische partners (bv. ziekenhuizen, apothekers) 
  • verzekeraars die overwegen faagtherapie op te nemen in hun pakket
  • politici die mee willen zoeken naar wegen om nieuw beleid te maken
  • patientenverenigingen
  • andere faagbanken in Europa, de VS en andere plekken in de wereld
  • bedrijven die dit initiatief willen ondersteunen
  • GMP productie faciliteiten

Academische partners

Bedrijven