Wat zijn fagen?

Natuurlijke vijand

Door fagen gedode bacteriën zijn zichtbaar als doorzichtige cirkels in een laag gekweekte bacteriën.

Bacteriofagen zijn kleine virussen die alleen bacteriën kunnen doden. Iedere bacteriesoort heeft zijn eigen bacteriofagen en er zijn duizenden soorten bacteriën. Bacteriofagen zijn de natuurlijke vijand van bacteriën en onschuldig voor mensen. Sterker nog, onze darmen zitten vol met bacteriën en fagen.

Collectie

Een verzameling diepvries-buisjes die fagen tegen allerlei bacteriën bevatten

De fagenbank werkt aan de aanleg van een collectie bacteriofagen tegen resistente bacteriën die infectieziektes veroorzaken. Op dit moment bevat de fagenbank zo'n 100 verschillende fagen tegen 5 verschillende soorten ziekteverwekkende bacteriën. Met uw steun groeit de collectie snel.

Bron van bacteriofagen

Stapels kweekplaten waarop bacteriën gekweekt worden

Bacteriofagen zijn te overal in de natuur te vinden. Ook in onze darmen zitten ontelbare fagen. Via de riolering komen deze in afvalwaterzuiveringen. Hier worden de bacteriofagen bemonsterd en in het lab worden alleen de bruikbare bacteriofaagsoorten vermeerderd, verder opgeschoond en gecontroleerd op veiligheid.


Een foto van fagen, genomen met een electronenmiscroscoop
Fagen uit afvalwater