Donateurs en sponsors

Dankzij donaties van het Universiteitsfonds en voormalige studenten van TU Delft, en meer dan honderdveertig andere donateurs via doneeractie.nl, hebben we een start kunnen maken met de eerste fagenbank in Nederland. We doen dit samen met onze medische partners. Onze doelen zijn echter nog niet bereikt. Support daarom ons intitiatief om de fagenbank verder uit te breiden en het benodigde onderzoek te doen om faagtherapie in Nederland mogelijk te maken.

Uw bijdrage is welkom op TU Delft en op doneeractie.nl


Doneren

Via Doneeractie.nl

Geld inzamelen | Doneeractie.nl


Doelen

Er is een groot bedrag nodig om de doelen te verwezenlijken. Dit bedrag zal gebruikt worden om een begin te maken met de volgende doelen: 

  • Verzamelen van fagen voor de aanleg van een internationale bacteriofaag bank die op veiligheid wordt gecontroleerd
  • Promotie van faagtherapie bij medici, politici en verzekeraars
  • Ontwikkelen van toegankelijke patiëntinformatie en begeleiding
  • Testen van behandelmethoden met bacteriofagen. Hierbij zal in eerste instantie gefocust worden op huidinfecties.
  • Voorkomen van resistentie tegen bacteriofagen
  • Opzetten van een diagnosecentrum om bacteriofaag gevoeligheid te testen en bacteriofagen te kweken.

Wat is er al bereikt?

  • De Fagenbank bezit nu een collectie van 120 bacteriofagen tegen zo'n 9 verschillende ziekteverwekkende bacteriën. Deze fagen worden nu op veiligheid gecontroleerd.
  • De Fagenbank heeft inmiddels contact met artsen die geïnteresseerd zijn om fagentherapie experimenteel te gebruiken.
  •  De Fagenbank heeft een algemeen bewustzijn gecreëerd voor faagtherapie door middel van media-aandacht en door het initiëren van discussies met veel stakeholders. Dit wordt verder uitgebreid.

 

 
Sponsors